Gabriela Carmen Olar: cât de verde este Zalăul?

Gabriela Carmen Olar: cât de verde este Zalăul?

Procentul de spații verzi în Municipiul Zalău a scăzut continuu începând din anii 90′. Una din prioritățile mele și ale colegilor mei în Consiliul Local Zalău va fi creșterea numărului de metrii pătrați de spații verzi, dar și a calității acestora.

În primul rând trebuie stopată diminuarea și degradarea spațiilor verzi intraurbane. Doar în ultimul an au fost tăiați zeci de copaci de către sau cu acordul autorităților locale, iar spatiile verzi dintre blocuri sunt lăsate de izbeliște și se degradează.
Pasul următor va fi conservarea suprafețelor verzi existente dar și reabilitarea zonelor verzi degradate. Amenajarea de noi spații verzi, precum și reamenajarea celor existente trebuie să se înscrie în procesul general de regenerare urbană.

La întâlnirile avute cu zălăuanii din cartierul Dumbrava, aceștia au ridicat problema zonelor verzi din cartier. Spațiile verzi din cartier sunt puține, iar cele existente sunt neîntreținute. Nu doar trotuarele și aleile din cartier sunt măcinate de vreme și indiferență, ci și spațiile care ar trebui sa fie ,,verzi,, astfel încât, în nenumărate zone, acestea sunt reprezentate acum doar de fâșii de pământ amestecat cu pietre, mizerii, bolovani, bălării și pe alocuri iarba.

„Spațiile verzi proprietate publică“, prevăzute de lege

Articolul 35 din Constituție, care stipulează „dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic“, are o reflectare și în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, care la art. 6 stabileşte că „statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică“.

Legea nr. 24 definește spaţiile verzi urbane publice, care pot fi: parcul (cu suprafață de cel puțin 1 ha), spațiul verde (cu suprafață mai mică de 1 ha) în zone rezidențiale sau aferente sediilor instituțiilor publice, grădina – teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali, care este folosit pentru agrement și recreere, parcul sportiv, grădina botanică etc. Prin Legea 24/2007 a fost introdusă obligația primăriilor orașelor de a realiza în fiecare localitate Registrul Spaţiilor Verzi, care cuprinde o evidență exactă a spațiilor verzi de pe domeniul public, parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, dar și evidența arborilor izolaţi plantaţi pe aliniamentele arterelor de circulaţie, pe terenurile instituţiilor publice sau ale cartierelor de blocuri.

Cum arată ,,spatiile verzi,, din cartierul Dumbrava:

 

 

 

 

 

,

 


Restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții și stării de sănătate a populației. Lipsa spațiilor verzi și calitatea aerului ar trebui să constituie principala preocupare a administrației publice locale, având un impact direct asupra sănătății și calității vieții locuitorilor!

Leave a comment